Administratívne a výrobné priestory

Montáž sadrokartónu v administratívnych a výrobných budovách.


Administratívne a výrobné priestory

Montáž sadrokartónu v administratívnych a výrobných budovách.


• DSV, Senec: dodávka a montáž kazetových podhľadov, maliarske a elektroinštalačné práce počas rekonštrukcie kancelárskych priestorov.

• Doprastav a.s., Drieňová ul., Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových predsadených stien a kazetových podhľadov počas rekonštrukcie

   kancelárskych priestorov.
• Vrátnica paroplynovej elektráreň Malženice: dodávka a montáž sadrokartónových priečok a kazetových podhľadov počas výstavby vrátnice

   paroplynovej elektrárne.
• Relax centrum Narcisová, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov, priečok a iných obkladov počas rekonštrukcie  ň

   priestorov relax centra.
• Paroplynová elektráreň Malženice: dodávka a montáž sadrokartónových priečok a kazetových podhľadov počas výstavby administratívnych

   a dielenských
• Ballymore Eurovea, Bratislava: Dodávka a montáž sadrokartónových predsadených stien a maliarske práce počas rekonštrukcie

   marketingových priestorov v Sklade 7, (cca. 980m2).
• ZŠ Marianka: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov počas rekonštrukcie tried základnej školy v Marianke.
• SPP Bratislava – Dátove centrum, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových bezpečnostných priečok Rigips a kazetových podhľadov

   počas výstavby dátového centra v Bratislave.
• SPP Nitra – Dátové centrum, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov 2xGKF 18mm a tepelných izolácii počas výstavby

   dátového centra v Nitre.
• SAV Bratislava: dodávka a montáž kazetových podhľadov, predsadených stien a tepelných izolácii (cca. 400m2).

 Knauf Bratislava, Apollo Bussines Centrum, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových priečok, kazetových podhľadov a maliarske

   práce počas rekonštrukcie kancelárskych priestorov.
• VW Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových priečok a kazetových podhľadov počas rekonštrukcie analýze centra v priestoroch VW

   Bratislava (cca. 680m2).
• Assyx s.r.o, Bratislava: dodávka a montáž anhydridovych poterov počas rekonštrukcie priestorov polície na Štefánikovej ul. v Bratislave.
• Samsung, Voderady: dodávka a montáž sadrokartónových priečok a kazetových podhľadov počas výstavby šatňových vstavkov vo výrobnej hale.
• Kancelárie Doprastav a.s., Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových priečok počas rekonštrukcie 4. NP na Košickéj ul. v Bratislave.
• P+K s.r.o, Šenkvice: dodávka a montáž kazetových podhľadov a tepelných izolácii.
• VW Bratislava, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových deliacich priečok vo výrobnej hale (cca. 400m2).
• Cígler Software, Bratislava: dodávka a montáž kazetových podhľadov a elektroinštalačné práce počas rekonštrukcie kancelárskych priestorov.
• EOS KSI Slovensko, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových priečok a kazetových podhľadov a maliarske práce počas rekonštrukcie

   kancelárskych priestorov.
• Larea, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových priečok a kazetových podhľadov počas rekonštrukcie kancelárskych a výrobných

   priestorov.
• Media Control, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových a kazetových podhľadov počas výstavby kancelárskych priestorov.
• Papier centrum, Hlohovec: dodávka a montáž sadrokartónových obkladov podkrovia a tepelných izolácii.
• Samsung, Voderady: dodávka a montáž sadrokartónových priečok a kazetových podhľadov počas výstavby kancelárskych vstavkov vo výrobnej

   hale.
• SAV Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových predsadených stien a kazetových podhľadov počas rekonštrukcie kancelárskych

   priestorov.
• VW Bratislava: dodávka a montáž kazetových podhľadov a zvukových izolácii počas rekonštrukcie kancelárskych priestorov.
• Kancelárie Doprastav a.s., Bratislave: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov, predsadených stien, svetelných rámp a maliarske

   práce počas rekonštrukcie 8. a 9. NP na Košickéj ul. v Bratislave.
• Outputcenter s.r.o., Bratislava: dodávka a montáž kazetových podhľadov, priečok a tepelných izolácii.
• Rosnička Slovakia a.s., Bratislava: dodávka a montáž kazetových podhľadov počas výstavby nových administratívnych priestoroch.
• Regulatherm, Bratislava: dodávka a montáž kazetových podhľadov, priečok a tepelných izolácii.
• Železničná stanica Piešťany, Piešťany: dodávka a montáž kazetových podhľadov počas rekonštrukcie administratívnej časti stanice.
• Vert s.r.o., Bratislava: dodávka a montáž kazetových podhľadov.
• Polus City Center Millenium Tower I, Rekonštrukcia 7.NP pre T-Mobile, Bratislava: dodávka a montáž sádrových poterov,

   sadrokartónových priečok, kazetových podhľadov Thermatex, maliarske práce.
• Úrad jadrového dozoru, Bratislava: dodávka a montáž kazetových podhľadov.
• ŠK Slovan Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových priečok, kazetových podhľadov počas rekonštrukcie kancelárskych priestorov na Ul.

   Tegelhoffa Bratislava.
• Dom Jesene Života, Hanulová ul. Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov.
• Záhorácke pekárne a cukrovinkárne a.s., Malacky: dodávka a montáž sadrokartónových priečok.
• Folklórny súbor Lúčnica, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových svetelných rámp v kancelárii generálneho riaditeľa.
• Fotolab Slovakia, Bratislava: dodávka a montáž kazetových podhľadov, priečok, predsadených stien počas rekonštrukcie výrobnej haly v areáli

   Matador.
• Darovec s.r.o., Bratislava: dodávka a montáž kazetových podhľadov, priečok, predsadených stien počas výstavby výrobnej haly v areáli Rača.
• PSA Citroen Peugeot, Trnava: dodávka a montáž kazetových podhľadov pre dispečing koľajovej vlečky.
• Logistický skald ESA, Senec: dodávka a montáž sadrokatónových podhľadov pre logistický sklad v priemyselnom parku Senec.
• Železnice slovenskej republiky Bratislava, a.s.: dodávka a montáž sadrokartónovej svetelnej rampy v kancelárii generálneho riaditeľa.
• Microsoft Slovakia, J&T Westend Court, Bratislava: montáž kazetových a sadrokartónových podhľadov, akustických podhľadov, priečok,

   predsadených stien a tepelných izolácií pre kancelárske priestory Microsoft Slovakia.
• Molex Slovakia, Kechnec: dodávka a montáž sadrokartónových priečok, kazetových podhľadov, predsadených stien, dverí a zárubní pre halu 

   sieťotlače Molex Slovakia, a.s. Kechnec – Košice.
• ASA Slovensko s.r.o., Bratislava: rekonštrukcia kancelárskych priestorov v Bratislave a Lozorne.

• DSV, Senec: dodávka a montáž

   kazetových podhľadov, maliarske a

   elektroinštalačné práce počas

   rekonštrukcie kancelárskych priestorov.

• Doprastav a.s., Drieňová ul.,

   Bratislava:  dodávka a montáž

   sadrokartónových predsadených stien a

   kazetových podhľadov počas

   rekonštrukcie kancelárskych priestorov.
• Vrátnica paroplynovej elektráreň

   Malženice: dodávka a montáž

   sadrokartónových priečok a kazetových

   podhľadov počas výstavby vrátnice

   paroplynovej elektrárne.
• Relax centrum Narcisová, Bratislava:
 dodávka a montáž

   sadrokartónových podhľadov, priečok a

   iných obkladov počas rekonštrukcie

   priestorov relax centra.
• Paroplynová elektráreň Malženice:
   dodávka a montáž

   sadrokartónových priečok a

   kazetových podhľadov počas výstavby 

   administratívnych a dielenských
• Ballymore Eurovea, Bratislava:

   Dodávka a montáž sadrokartónových

   predsadených stien a maliarske práce

   počas rekonštrukcie marketingových

   priestorov v Sklade 7, (cca. 980m2).
• ZŠ Marianka: dodávka a montáž

   sadrokartónových podhľadov počas

   rekonštrukcie tried základnej školy v

   Marianke.
• SPP Bratislava – Dátove centrum,

   Bratislava: dodávka a montáž

   sadrokartónových bezpečnostných

   priečok Rigips a kazetových podhľadov

   počas výstavby dátového centra v

   Bratislave.
• SPP Nitra – Dátové centrum,

   Bratislava: dodávka a montáž

   sadrokartónových podhľadov 2xGKF

   18mm a tepelných izolácii počas

   výstavby dátového centra v Nitre.
• SAV Bratislava: dodávka

   a montáž kazetových podhľadov,

   predsadených stien a tepelných izolácii

   (cca. 400m2).

 Knauf Bratislava, Apollo Bussines

   Centrum, Bratislava: dodávka

   a montáž sadrokartónových priečok,

   kazetových podhľadov a maliarske práce

   počas rekonštrukcie kancelárskych

   priestorov.
• VW Bratislava: dodávka

   a montáž sadrokartónových priečok a

   kazetových podhľadov počas

   rekonštrukcie analýze centra v

   priestoroch VW Bratislava (cca. 680m2).
• Assyx s.r.o, Bratislava: dodávka

   a montáž anhydridovych poterov počas

   rekonštrukcie priestorov polície na

   Štefánikovej ul. v Bratislave.
• Samsung, Voderady: dodávka

   a montáž sadrokartónových priečok a

   kazetových podhľadov počas výstavby

   šatňových vstavkov vo výrobnej hale.
• Kancelárie Doprastav a.s., Bratislava: dodávka a montáž

   sadrokartónových priečok počas

   rekonštrukcie 4. NP na Košickéj ul.

   v Bratislave.
• P+K s.r.o, Šenkvice: dodávka

   a montáž kazetových podhľadov a

   tepelných izolácii.
• VW Bratislava, Bratislava:
dodávka a montáž

   sadrokartónových deliacich priečok vo

   výrobnej hale (cca. 400m2).
• Cígler Software, Bratislava:

   dodávka a montáž kazetových podhľadov

   a elektroinštalačné práce počas

   rekonštrukcie kancelárskych priestorov.
• EOS KSI Slovensko, Bratislava: dodávka a montáž

   sadrokartónových priečok a kazetových

   podhľadov a maliarske práce počas

   rekonštrukcie kancelárskych priestorov.
• Larea, Bratislava: dodávka

   a montáž sadrokartónových priečok a

   kazetových podhľadov počas

   rekonštrukcie kancelárskych a výrobných

   priestorov.
• Media Control, Bratislava: dodávka a montáž

   sadrokartónových a kazetových

   podhľadov počas výstavby kancelárskych

   priestorov.
• Papier centrum, Hlohovec: dodávka a montáž

   sadrokartónových obkladov podkrovia a

   tepelných izolácii.
• Samsung, Voderady: dodávka

   a montáž sadrokartónových priečok a

   kazetových podhľadov počas výstavby

   kancelárskych vstavkov vo výrobnej

   hale.
• SAV Bratislava: dodávka

   a montáž sadrokartónových

   predsadených stien a kazetových

   podhľadov počas rekonštrukcie

   kancelárskych priestorov.
• VW Bratislava: dodávka

   a montáž kazetových podhľadov a

   zvukových izolácii počas rekonštrukcie

   kancelárskych priestorov.
• Kancelárie Doprastav a.s., Bratislava: dodávka a montáž     

   sadrokartónových podhľadov,

   predsadených stien, svetelných rámp a

   maliarske práce počas rekonštrukcie 8.

   a 9. NP na Košickéj ul. v Bratislave.
• Outputcenter s.r.o., Bratislava: dodávka a montáž kazetových 

   podhľadov, priečok a tepelných izolácii.
• Rosnička Slovakia a.s., Bratislava: dodávka a montáž kazetových

   podhľadov počas výstavby nových

   administratívnych priestoroch.
• Regulatherm, Bratislava: dodávka a montáž kazetových

   podhľadov, priečok a tepelných izolácii.
• Železničná stanica Piešťany, Piešťany: dodávka a montáž kazetových

   podhľadov počas rekonštrukcie

   administratívnej časti stanice.
• Vert s.r.o., Bratislava: dodávka

   a montáž kazetových podhľadov.
• Polus City Center Millenium Tower I,

   Rekonštrukcia 7.NP pre T-Mobile,

   Bratislava: dodávka a montáž

   sádrových poterov, sadrokartónových

   priečok, kazetových podhľadov

   Thermatex, maliarske práce.
• Úrad jadrového dozoru, Bratislava: dodávka a montáž kazetových

   podhľadov.
• ŠK Slovan Bratislava: dodávka

   a montáž sadrokartónových priečok,

   kazetových podhľadov počas

   rekonštrukcie kancelárskych priestorov

   na Ul. Tegelhoffa Bratislava.
• Dom Jesene Života, Hanulová ul.

   Bratislava: dodávka a montáž

   sadrokartónových podhľadov.
• Záhorácke pekárne a cukrovinkárne

   a.s., Malacky: dodávka a montáž

   sadrokartónových priečok.
• Folklórny súbor Lúčnica, Bratislava: dodávka a montáž

   sadrokartónových svetelných rámp v

   kancelárii generálneho riaditeľa.
• Fotolab Slovakia, Bratislava: dodávka a montáž kazetových

   podhľadov, priečok, predsadených stien

   počas rekonštrukcie výrobnej haly v

   areáli Matador.
• Darovec s.r.o., Bratislava: dodávka a montáž kazetových

   podhľadov, priečok, predsadených stien

   počas výstavby výrobnej haly v areáli

   Rača.
• PSA Citroen Peugeot, Trnava:

   dodávka a montáž kazetových podhľadov

   pre dispečing koľajovej vlečky.
• Logistický skald ESA, Senec: dodávka a montáž

   sadrokatónových podhľadov pre

   logistický sklad v priemyselnom parku

   Senec.
• Železnice slovenskej republiky

   Bratislava, a.s.: dodávka 

   a montáž sadrokartónovej svetelnej

   rampy v kancelárii generálneho riaditeľa.
• Microsoft Slovakia, J&T Westend

   Court, Bratislava: montáž

   kazetových a sadrokartónových

   podhľadov, akustických podhľadov,

   priečok, predsadených stien a tepelných

   izolácií pre kancelárske priestory

   Microsoft Slovakia.
• Molex Slovakia, Kechnec:

   dodávka a montáž sadrokartónových

   priečok, kazetových podhľadov,

   predsadených stien, dverí a zárubní pre

   halu sieťotlače Molex Slovakia, a.s.

   Kechnec – Košice.
• ASA Slovensko s.r.o., Bratislava: rekonštrukcia kancelárskych

   priestorov v Bratislave a Lozorne.