Bary, reštaurácie a hotely

Dodávka a montáž sadrokartónu do barov, hotelov a reštaurácii


Bary, reštaurácie a hotely

Dodávka a montáž sadrokartónu do barov, hotelov a reštaurácii


• Kaviareň Shtoor, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov, svetelných rámp počas rekonštrukcie kaviarne v Bratislave.
• Kartell Club, Bratislava: Dodávka a montáž sadrokartónových svetelných rámp a predsadených stien pri rekonštrucii klubu v Bratislave.
• Kaviareň Hlboká, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov, svetelných rámp a tepelných izolácii počas rekonštrukcie

   kaviarne na Hlbokej ul. v Bratislave.
• GRAND HOTEL BELLEVUE a.s, (****) Starý Smokovec: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov, predsadených stien, svetelných

   rámp a akustických predsadených stien počas rekonštrukcie a prístavby hotela.
• Caffé Restaurant Randez-Vouz, Bratislava:dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov a svetelných rámp
• Kaviareň Scherz Palisády, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov a priečok.
• Bar Rača – Rustaveliho ul, Bratislava: dodávka a montáž kazetových podhľadov, sadrokartónových svetelných rámp.
• Reštaurácia „Pri Kaplnke“ Strmé Vŕšky, Záhorská Bystrica: sadrokartónový obklad podkrovia.