Iné realizácie

Dodávka a montáž neštandardných riešení zo sadrokartónu a systémov suchej výstavby


Iné realizácie

Dodávka a montáž neštandardných riešení zo sadrokartónu a systémov suchej výstavby


• Telocvičňa Ivanka pri Dunaji, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových akustických podhľadov Knauf Cleaneo odolných voči nárazu

   loptou počas rekonštrukcie telocvične.
• RD Koliba, Bratislava: dodávka a montáž podhľadov Knauf Aquapanel nad bazénom a vytvorenie klenby v pivnici s nosnosťou 50kg/m2 pre

   kamenný obklad.
• Kino Lamač: dodávka a montáž sadrokartónových a kazetových podhľadov, svetelných rámp a tepelných izolácii počas rekonštrukcie kina

   v Bratislave – Lamač.
• Aula Fakulty telovýchovy a športu Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov a priečok počas rekonštrukcie Auly ( cca.

   550m2).
• Ballymore Eurovea, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov, predsadených stien, priečok a svetelných rámp počas

   rekonštrukcie Skladu č.7 na

   reprezentačné predajné priestory centra Eurovea.
• Gymnáziu L. Sáru, Bratislava: dodávka a montáž kazetových podhľadov.