Podkrovia

Dodávka a montáž sadrokartónu do podkroví, inštalácia tepelných izolácií, podkrovných schodov a parozábrany


Podkrovia

Dodávka a montáž sadrokartónu do podkroví, inštalácia tepelných izolácií, podkrovných schodov a parozábrany


• Radová výstavba Mliečno, Šamorín: dodávka a montáž sadrokartónového obkladu podkroví a tepelných izolácii počas výstavby radových

   rodinných domov. Doteraz realizovaných 12 rodinných domov.
• Radová výstavba Dúbravy Juh, Stupava: dodávka a montáž sadrokartónového obkladu podkroví počas výstavby radových

   rodinných domov. Doteraz realizovaných 46 rodinných domov.
• Radová výstavba Čierna Voda, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónového obkladu podkroví, tepelných izolácií. Postupne bolo

   zrealizovaných 12 rodinných domov.
• Bytové domy Zavar, Zavar: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov a priečok pri výstavbe bytových domov pre zamestnancov PSA

   Trnava.
• Polyfunkčný dom a reštaurácia, Záhorská Bystrica: dodávka a montáž sadrokartónových obkladov podkrovia a tepelných izolácii.
• Nadstavba bytov na Hubeného ul. , Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových obkladov podkrovia a tepelných izolácii.
• RD Dúbravka, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových obkladov stien lepením, podhľadov a tepelných izolácii (cca. 650m2).
• RD Rovinka, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových obkladov podkrovia a tepelných izolácii (cca. 210m2).
• RD Rusovce, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových obkladov podkrovia a tepelných izolácii (cca. 280m2).
• RD Rovinka, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových obkladov podkrovia a tepelných izolácii (cca. 220m2).
• Nadstavba bytov na Černockého ul. , Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových obkladov podkrovia a tepelných izolácii (cca. 600m2).
• Radová výstavba Dúbravy Juh, Stupava: dodávka a montáž sadrokartónového obkladu podkroví počas výstavby radových rodinných domov.

   Doteraz realizovaných 20 rodinných domov.
• Radová výstavba Stupava: dodávka a montáž sadrokartónového obkladu podkroví a tepelných izolácii počas výstavby radových rodinných

   domov. Doteraz realizovaných 5 rodinných domov.
• OD Sladová ul., Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónového obkladu podkrovia obytného domu, obkladov stien, priečok, predsadených

   stien a tepelných izolácií na obytnom dome na Sladovej ul., Bratislava.
• IBV Devínska Nová Ves: dodávka a montáž sadrokartónového obkladu podkroví, tepelných izolácií a podkrovných schodov pre 20 rodinných

   domov.
• Výstavba RD Strmé Vŕšky, Záhorská Bystrica: dodávka a montáž sadrokartónového obkladu podkroví, tepelných izolácií.

   Postupne bolo zrealizovaných 14 rodinných domov a jeden obytný dom.

• Radová výstavba Mliečno, Šamorín: dodávka a montáž

   sadrokartónového obkladu podkroví a

   tepelných izolácii počas výstavby radových

   rodinných domov. Doteraz realizovaných 12

   rodinných domov.
• Radová výstavba Dúbravy Juh, Stupava: dodávka a montáž

   sadrokartónového obkladu podkroví počas

   výstavby radových rodinných domov. Doteraz

   realizovaných 46 rodinných domov.
• Radová výstavba Čierna Voda, Bratislava: dodávka a montáž

   sadrokartónového obkladu podkroví, tepelných

   izolácií. Postupne bolo zrealizovaných 12

   rodinných domov.
• Bytové domy Zavar, Zavar: dodávka

   a montáž sadrokartónových podhľadov a

   priečok pri výstavbe bytových domov pre

   zamestnancov PSA Trnava.
• Polyfunkčný dom a reštaurácia, Záhorská

   Bystrica: dodávka a montáž

   sadrokartónových obkladov podkrovia a

   tepelných izolácii.
• Nadstavba bytov na Hubeného ul. ,

   Bratislava: dodávka a montáž

   sadrokartónových obkladov podkrovia a

   tepelných izolácii.
• RD Dúbravka, Bratislava: dodávka

   a montáž sadrokartónových obkladov stien

   lepením, podhľadov a tepelných izolácii (cca.

   650m2).
• RD Rovinka, Bratislava: dodávka

   a montáž sadrokartónových obkladov

   podkrovia a tepelných izolácii (cca. 210m2).
• RD Rusovce, Bratislava: dodávka

   a montáž sadrokartónových obkladov

   podkrovia a tepelných izolácii (cca. 280m2).
• RD Rovinka, Bratislava: dodávka

   a montáž sadrokartónových obkladov

   podkrovia a tepelných izolácii (cca. 220m2).
• Nadstavba bytov na Černockého ul. ,

   Bratislava: dodávka a montáž

   sadrokartónových obkladov podkrovia a

   tepelných izolácii (cca. 600m2).
• Radová výstavba Dúbravy Juh, Stupava: dodávka a montáž sadrokartónového

   obkladu podkroví počas výstavby radových

   rodinných domov. Doteraz realizovaných 20

   rodinných domov.
• Radová výstavba Stupava: dodávka

   a montáž sadrokartónového obkladu podkroví

   a tepelných izolácii počas výstavby radových

   rodinných domov. Doteraz realizovaných 5

   rodinných domov.
• OD Sladová ul., Bratislava: dodávka

   a montáž sadrokartónového obkladu podkrovia

   obytného domu, obkladov stien, priečok,

   predsadených stien a tepelných izolácií na

   obytnom dome na Sladovej ul., Bratislava.
• IBV Devínska Nová Ves: dodávka

   a montáž sadrokartónového obkladu podkroví,

   tepelných izolácií a podkrovných schodov pre

   20 rodinných domov.
• Výstavba RD Strmé Vŕšky, Záhorská

   Bystrica: dodávka

   a montáž sadrokartónového obkladu podkroví,

   tepelných izolácií. Postupne bolo

   zrealizovaných 14 rodinných domov a jeden

   obytný dom.