Predajne

Dodávka a montáž sadrokartónových stropov a stien do predajní a obchodných domov.


Predajne

Dodávka a montáž sadrokartónových stropov a stien do predajní a obchodných domov.


• Predajňa Martinus, Žilina: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov, priečok a maliarske práce v predajni kníh, OC Mirage, Žilina
• Ampex, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov v predajni, Bratislava.
• Hornbach Bratislava: výstavba prezentačného stánku spoločnosti Knauf v nákupnom centre Hornbach Bratislava.
• BagLand Avion, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov, dlažby a elektroinštalácie v predajni kabeliek, Avion shopping

   center, Bratislava.
• Best Fit, Bratislava DNV: dodávka a montáž sadrokartónových priečok, kazetových podhľadov a podláh počas rekonštrukcie fitnescentra

   v Devínskej Novej Vsi.
• BMW Rožňavská: dodávka a montáž sadrokartónových priečok, podhľadov a predsadených stien počas rekonštrukcie priestorov showroomu

   a administratívnej časti na Rožňavskej ul. v Bratislava.
• Bizzare Tailor, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov a priečok v predajni luxusného oblečenia, Apollo Business Center II,

   Bratislava.
• Rosnička s.r.o, Bratislava: dodávka a montáž podhľadov s požiarnou odolnosťou 120min.
• T-Mobile, Tesco Lamač: dodávka a montáž sadrokartónových a kazetových podhľadov, priečok a maliarske práce počas výstavby predajne T-

   Mobile v OC Tesco Lamač - Bratislava.
• Lacné Knihy, Tesco Lamač: montáž sadrokartónových a kazetových podhľadov, priečok počas výstavby predajne v OC Tesco Lamač - Bratislava.
• Panasonic, Avion: dodávka a montáž sadrokartónových priečok a kazetových podhľadov počas výstavby predajne v OC Avion - Bratislava.
• Miteco, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových chladených podhľadov Rehau, sadrokartónových obkladov stien lepením, priečok

   a tepelných izolácii. (cca. 1250m2).
• Darex Domkárska, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov, svetelných rámp a tepelných izolácii počas výstavby

   predajného centra na Domkárskaj ul. v Bratislave.
• Autodesign, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov, svetelných rámp počas výstavby predajného centra na Vajnorskej ul.

   v Bratislave.
• Kristl, Záhosrka Bystrica: dodávka a montáž sadrokartónových a kazetových podhľadov počas výstavby kancelárskych priestorov v Záhorskej

   Bystrici.
• Tesco, Nitra: dodávka a montáž kazetových podhľadov počas rekonštrukcie obchodného domu.
• Mäsiarstvo Delikates Jurišta – Trnavské Mýto, Bratislava: dodávka a montáž kazetových a sadrokartónových podhľadov.
• Kerall s.r.o., Bratislava: dodávka a montáž kazetových podhľadov a tepelných izolácií počas rekonštrukcie predajne na Ivanskej ceste

   v Bratislave.
• Zubné ambulancie – Karloveské rameno, Bratislava: dodávka a montáž kazetových podhľadov, predsadených stien, priečok a svetelných

   rámp.
• Fit Plus s.r.o., Bratislava: dodávka a montáž kazetových podhľadov a priečok pri rekonštrukcii administratívnych a predajných priestorov

   na Seberíniho ul.
• Predajňa a servis Philips, Kalinčiakova ul., Bratislava: dodávka a montáž kazetových podhľadov počas rekonštrukcie predajne.
• Czucz pekáreň s.r.o., Šamorín: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov v exkluzívnej kaviarni a predajne pekárne.
• Mramor Czoglei, Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov, predsadených stien a svetelných rámp.
• BILLA Pezinok: dodávka a montáž kazetových a sadrokartónových podhľadov, priečok, predsadených stien a tepelných izolácií počas

   rekonštrukcie predajne potravín v Pezinku.
• OC Budúcnosť, Bratislava Ružinov: dodávka a montáž kazetových podhľadov, sadrokartónových priečok a svietidiel počas rekonštrukcie

   predajne nábytku a predajne potravín Jednota.
• Kerimax s.r.o., Záhorka Bystrica: dodávka a montáž sadrokartónového podhľadu a tepelnej izolácie.

• Predajňa Martinus, Žilina: dodávka

   a montáž sadrokartónových podhľadov, priečok

   a maliarske práce v predajni kníh, OC Mirage,

   Žilina
• Ampex, Bratislava: dodávka a montáž

   sadrokartónových podhľadov v predajni, 

   Bratislava.
• Hornbach Bratislava: výstavba

   prezentačného stánku spoločnosti Knauf v

   nákupnom centre Hornbach Bratislava.
• BagLand Avion, Bratislava: dodávka

   a montáž sadrokartónových podhľadov, dlažby

   a elektroinštalácie v predajni kabeliek, Avion

   shopping center, Bratislava.
• Best Fit, Bratislava DNV: dodávka

   a montáž sadrokartónových priečok,

   kazetových podhľadov a podláh počas

   rekonštrukcie fitnescentra v Devínskej Novej

   Vsi.
• BMW Rožňavská: dodávka a montáž

   sadrokartónových priečok, podhľadov a

   predsadených stien počas rekonštrukcie

   priestorov showroomu a administratívnej časti

   na Rožňavskej ul. v Bratislava.
• Bizzare Tailor, Bratislava: dodávka

   a montáž sadrokartónových podhľadov a

   priečok v predajni luxusného oblečenia, Apollo

   Business Center II, Bratislava.
• Rosnička s.r.o, Bratislava: dodávka

   a montáž podhľadov s požiarnou odolnosťou

   120min.
• T-Mobile, Tesco Lamač: dodávka

   a montáž sadrokartónových a kazetových

   podhľadov, priečok a maliarske práce počas

   výstavby predajne T-Mobile v OC Tesco Lamač

   - Bratislava.
• Lacné Knihy, Tesco Lamač: montáž

   sadrokartónových a kazetových podhľadov,     

   priečok počas výstavby predajne v OC Tesco

   Lamač - Bratislava.
• Panasonic, Avion: dodávka a montáž

   sadrokartónových priečok a kazetových

   podhľadov počas výstavby predajne v OC Avion

   - Bratislava.
• Miteco, Bratislava: dodávka a montáž

   sadrokartónových chladených podhľadov

   Rehau, sadrokartónových obkladov stien

   lepením, priečok a tepelných izolácii. (cca.

   1250m2).
• Darex Domkárska, Bratislava:

   dodávka a montáž sadrokartónových

   podhľadov, svetelných rámp a tepelných izolácii

   počas výstavby predajného centra na

   Domkárskaj ul. v Bratislave.
• Autodesign, Bratislava: dodávka

   a montáž sadrokartónových podhľadov, 

   svetelných rámp počas výstavby predajného

   centra na Vajnorskej ul. v Bratislave.
• Kristl, Záhosrka Bystrica: dodávka

   a montáž sadrokartónových a kazetových

   podhľadov počas výstavby kancelárskych 

   priestorov v Záhorskej Bystrici.
• Tesco, Nitra: dodávka a montáž 

   kazetových podhľadov počas rekonštrukcie

   obchodného domu.
• Mäsiarstvo Delikates Jurišta – Trnavské

   Mýto, Bratislava: dodávka a montáž

   kazetových a sadrokartónových podhľadov.
• Kerall s.r.o., Bratislava: dodávka

   a montáž kazetových podhľadov a tepelných

   izolácií počas rekonštrukcie predajne na

   Ivanskej ceste v Bratislave.
• Zubné ambulancie – Karloveské rameno,

   Bratislava: dodávka a montáž

   kazetových podhľadov, predsadených stien,

   priečok a svetelných rámp.
• Fit Plus s.r.o., Bratislava: dodávka

   a montáž kazetových podhľadov a priečok pri

   rekonštrukcii administratívnych a predajných

   priestorov na Seberíniho ul.
• Predajňa a servis Philips, Kalinčiakova ul.,

   Bratislava: dodávka a montáž

   kazetových podhľadov počas rekonštrukcie

   predajne.
• Czucz pekáreň s.r.o., Šamorín:

   dodávka a montáž sadrokartónových

   podhľadov v exkluzívnej kaviarni a predajne

   pekárne.
• Mramor Czoglei, Bratislava: dodávka

   a montáž sadrokartónových podhľadov,

   predsadených stien a svetelných rámp.
• BILLA Pezinok: dodávka a montáž

   kazetových a sadrokartónových podhľadov,

   priečok, predsadených stien a tepelných izolácií

   počas rekonštrukcie predajne potravín

   v Pezinku.
• OC Budúcnosť, Bratislava Ružinov:

   dodávka a montáž kazetových podhľadov,

   sadrokartónových priečok a svietidiel počas

   rekonštrukcie predajne nábytku a predajne

   potravín Jednota.
• Kerimax s.r.o., Záhorka Bystrica: dodávka a montáž sadrokartónového

   podhľadu a tepelnej izolácie.